top of page

DZIAŁANIA PLENEROWE

Tęczówka brała udział w organizacji wielu artystycznych działań i akcji plenerowych skierowanych do dzieci i całych rodzin min. w takcie Festiwalu Frytka OFF w Częstochowie, w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w ramach Festiwalu Bajki organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Częstochowie, w miejskich akcjach wakacyjnych czy feriach w bibliotece. Organizowała również przedsięwzięcia w przestrzeni zamkniętej, angażujące wiele osób jednocześnie. Wielokrotnie prowadziła salę zabaw w trakcie Wrocławskich Targów Dobrych Książek, współprowadziła wraz ze Stowarzyszeniem Uśmiech Dziecka artystyczną akcję w ramach profilaktyki uzależnień w jednej z częstochowskich szkół podstawowych, współpracowała również ze świetlicami socjoterapeutycznymi częstochowskiego Caritas.

Poniższa galeria dokumentuje różne akcje plenerowe prowadzone przez Tęczówkę.

Zapraszamy do współpracy przy organizowaniu festynów, warsztatów i innych działań w plenerze.

bottom of page